Printed by http://mazowieckie.city-map.pl/city/db/525001100001/warszawa/redevelopments

Renovation Work - Warszawa

Restoration of Buildings, Building Repairs and building refurbishments in town Warszawa

The list shows you all registered entries of the branch Renovation Work from Warszawa.

13 entries found

ul. Lwowska 11/28
00-660 Warszawa - Œródmieœcie
phone: 696-077-911696-077-911

ul. Bytnara Janka "Rudego" 20/72
02-645 Warszawa - Mokotów
phone: +48 22 844 59 63+48 22 844 59 63


ul. Malczewskiego 48/50
02-622 Warszawa - Mokotów
phone: (0048) 696 599 766(0048) 696 599 766


ul. Biesiadna 14
05-077 Warszawa - Weso³a
phone: +48 602 63 53 54+48 602 63 53 54

ul. Swarzewska -1
01-822 Warszawa - Bielany
phone: +48 22 635 88 29+48 22 635 88 29
fax: +48 22 635 52 59

ul. ¯wirki i Wigury 41
02-091 Warszawa - Mokotów
phone: +48 601 34 67 10+48 601 34 67 10

ul. Urszuli 43/3
Warszawa - W³ochy
phone: +48 22 863 54 68+48 22 863 54 68


Further hits from the region Mazowieckie

ul. Dworcowa 38
05-500 Piaseczno
phone: 787 329 415787 329 415

ul. Struga 108/66
26-600 Radom
phone: 502 640 911502 640 911


ul. Graniczna 6
05-816 Regu³y
phone: +48 22 724 32 39+48 22 724 32 39
fax: +48 22 724 15 78
ul. Jana Paw³a II 59
05-500 Piaseczno
phone: 601-300-858601-300-858


ul. Warszawska 38B
05-084 Leszno
phone: (0048) 22 725 84 47(0048) 22 725 84 47
fax: (0048) 22 725 84 47